VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

 1. Samarbete med de övriga lokalföreningarna
 • Samarbetet med de övriga företagarföreningarna fortsätter som tidigare år.
 • Detta betyder att lokalföreningarna ordnar gemensamt möten och konferenser efter behov, speciellt sådant som är riktat mot staden eller regionen.
 1. Medlemsvärvning
 • Styrelsen bör i första hand fästa uppmärksamhet vid att upprätthålla det redan uppnådda medlemsantalet.
 1. Information till medlemmar
 • Under året skickar föreningen ut 4-6 medlemsbrev.
 • Medlemsbrevet skickas i huvudsak med e-post och till de som inte uppgett en e-post adress kommer medlemsbrevet att postas.
 • Även föreningens ”seniorer” tilldelas lokalföreningens post.
 • Ytterligare information till medlemskåren sköts, via Facebook och föreningens webbplats.
 • Webbplatsen är vårt visitkort utåt. Den skall fortsättningsvis innehålla aktuell information om oss och allt vi gör.
 • Lokala massmedia används för att effektivera informationen till medlemskåren, men också för att öka föreningens synlighet bland allmänheten.
 1. Servicekatalogen
 • Föreningen ger såsom tidigare år ut Servicekatalogen, upplagan år 2020 är 3200 exemplar.
 • Servicekatalogen finansieras genom annonsförsäljning till alla föreningens medlemmar.
 • Servicekatalogen delas ut till alla postlådor i Tenala-Bromarv i samarbete med mopoklubben Racerborg.
 • Katalogen ges även till Raseborgs stads tjänstemän och fullmäktigeledamöter
 • Finns även utplacerad på flera synliga ställen i Tenala och Bromarf, så som (banker, butiker, skärgårdskontoret, bibliotek, apotek mm.)
 • Servicekatalogen utkommer i april/maj månadsskiftet.
 1. Företagarfostran
 • Föreningen jobbar aktivt för ett gott samarbete med Höjdens skola.
 • Föreningen delar ut två stipendier á 50€ till elever som visat sig vara företagsamma och framåtsträvande.
 1. Aktiviteter
 • Medlemskvällar
 • Kurs i Google My business
 • Info om pension och arbetssäkerhet
 • Fiskars besök
 • Rekreationsresa
 • Vårmöte
 • Föreläsning
 • Backformula på Tenaladagen sista lördagen i juli.
 • Höstmöte & Julfest 5.12.2020
 1. Hemsidan
 • Hemsidan www.tbforetagare.fi är i första hand till för medlemmarna eftersom där alltid finns information som berör föreningen.
 • Via hemsidan når man alla medlemsföretag, speciellt de som kanske inte har en egen hemsida.
 • Föreningen finns även med på Facebook
 1. Rekreationsutskott
 • Föreningen har ett rekreationsutskott vars uppgift är att planera resor samt tillgodose medlemmarnas behov av rekreation.