VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021

 1. Samarbete med de övriga lokalföreningarna
 • Samarbetet med de övriga företagarföreningarna fortsätter som tidigare år.
 • Detta betyder att lokalföreningarna ordnar gemensamt möten och konferenser efter behov, speciellt sådant som är riktat mot staden eller regionen. Under 2021 ordnas

kommunalval så vi försöker ordna en valdebatt som tidigare år tillsammans med Tenala Byaråd.

 1. Medlemsvärvning
 • Styrelsen bör i första hand fästa uppmärksamhet vid att upprätthålla det redan uppnådda medlemsantalet.
 1. Information till medlemmar
 • Under året skickar föreningen ut medlemsbrev enligt behov.
 • Medlemsbrevet skickas i huvudsak med e-post och till de som inte uppgett en e-post adress kommer medlemsbrevet att postas.
 • Även föreningens ”seniorer” tilldelas lokalföreningens post.
 • Ytterligare information till medlemskåren sköts, via Facebook och föreningens webbplats.
 • Webbplatsen är vårt visitkort utåt. Den skall fortsättningsvis innehålla aktuell information om oss och allt vi gör.
 • Lokala massmedia används för att effektivera informationen till medlemskåren, men också för att öka föreningens synlighet bland allmänheten.

 

 1. Servicekatalogen
 • Föreningen ger såsom tidigare år ut Servicekatalogen, upplagan år 2021 är 3200 exemplar.
 • Servicekatalogen finansieras genom annonsförsäljning till alla föreningens medlemmar.
 • Servicekatalogen delas ut till alla postlådor i Tenala-Bromarv i samarbete med mopoklubben Racerborg.
 • Katalogen ges även till Raseborgs stads tjänstemän och fullmäktigeledamöter
 • Finns även utplacerad på flera synliga ställen i Tenala och Bromarf, så som (banker, butiker, skärgårdskontoret, bibliotek, apotek mm.)
 • Servicekatalogen utkommer i april/maj månadsskiftet.
 1. Företagarfostran
 • Föreningen jobbar aktivt för ett gott samarbete med Höjdens skola.
 • Föreningen delar ut två stipendier á 80€ till elever som visat sig vara företagsamma och framåtsträvande.
 1. Aktiviteter
 • Medlemskvällar
 • Info om pension och arbetssäkerhet
 • Fiskars besök
 • Rekreationsresa
 • Vårmöte
 • Föreläsning
 • Backformula på Tenaladagen sista lördagen i juli.
 • Höstmöte & Julfest 5.12.2021
 1. Hemsidan
 • Hemsidan www.tbforetagare.fi är i första hand till för medlemmarna eftersom där alltid finns information som berör föreningen.
 • Via hemsidan når man alla medlemsföretag, speciellt de som kanske inte har en egen hemsida.
 • Föreningen finns även med på Facebook
 1. Rekreationsutskott
 • Föreningen har ett rekreationsutskott vars uppgift är att planera resor samt tillgodose medlemmarnas behov av rekreation.